Donateursactie Lourdes slechtzienden en blinden
De Koninklijke Visio ondersteunt slechtzienden en blinden door het geven van informatie en advies maar ook door verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Hierbij kijken zij naar de mogelijkheden en wat wél kan in plaats van wat niét kan. De missie van Visio is dan ook mensen met een visuele beperking ondersteunen bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan, samen met de mensen om hen heen. Ze willen meedoen mogelijk maken op alle levensgebieden en stimuleren mensen om hun mogelijkheden te ontdekken en om te kijken naar wat wél kan. Als slechtziende en blinde mensen (weer) in hun kracht kunnen gaan staan worden zij, wie zij willen zijn en is een zelfstandiger leven mogelijk.

Visio de Vlasborch
Twee vrijwilligers van VNB hebben een sponsoractie opgezet voor Visio de Vlasborch uit Vught. De sponsorgelden die hierbij worden opgehaald komen ten goede aan mensen met een visuele beperking. Het doel is om vijftien mensen met een visuele beperking, inclusief professionele zorgvrijwilligers uit De Vlasborch, mee te nemen op vliegbedevaart naar Lourdes.

 

Kom in actie!
Het sponsorgeld dat nodig is om de reis mogelijk te maken wordt op twee manieren ingezameld:

  • Doneren: mensen kunnen een bedrag rechtstreeks doneren via onze speciale VDA pagina. Het gedoneerde geld wordt uitsluitend gebruikt voor de financiering van deze reis. Doneren of meer informatie? Klik hier.