Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Stichting VNB, ingeschreven in het Handelsregister van de  Kamer van Koophandel onder nummer 40476736 is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Meer informatie over Stichting Garantiefonds Reisgelden? Kijk op www.sgr.nl.