Calamiteitenfonds
Stichting VNB, ingeschreven in het Handelsregister van de  Kamer van Koophandel onder nummer 40476736 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat jij als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  •  de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.