Bestrijding kinderprostitutie (ECPAT)
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden via www.meldkindersekstoerisme.nl. Meer informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Gedragscode
VNB steunt ECPAT actief in de bestrijding van kinderprostitutie in vakantielanden. Sinds 1990 voert ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography And Trafficking) in zowel het binnen als buitenland campagne tegen commerciële uitbuiting van kinderen, kinderporno en kinderhandel voor seksuele doeleinden. Samen met de ANVR zijn beleids- en gedragscodes ontwikkeld die voorzien in de bestrijding en preventie van kindersekstoerisme.

VNB werkt nauw volgens ‘The Code’ (The Code of Conduct for the Protection of Children from Sexual Exploitation in Travel and Tourism), een gedragscode die speciaal is opgesteld voor de reis- en toerismesector. In alle contracten met onze samenwerkingspartners en in alle contracten bij accommodaties is door ons een speciale paragraaf opgenomen waarin duidelijk is vastgelegd dat de seksuele uitbuiting van kinderen tegen de principes van VNB indruist en directe ontbinding van het samenwerkingsverband- of contract tot gevolg heeft. Medewerkers en vrijwilligers zijn hierbij de oren en ogen van onze stichting.