Nota gedrag
De kernwaarden van VNB zijn dienstbaar, integer, solidair en subsidiariteit. Op basis van deze kernwaarden zien wij bepaald gedrag als 'gewenst'. Met behulp van de Nota Gedrag reiken wij kaders aan om daarmee gewenst gedrag, goede omgangsvormen, integriteit en de sociale veiligheid in de organisatie te bevorderen en te handhaven. De nota is zowel van toepassing op pelgrims, medewerkers en vrijwilligers van VNB.

Nota Gedrag inzien? Klik hier.