Geschiedenis
VNB organiseert sinds 1883 bedevaarten naar Lourdes. Later, in de negentiende en twintigste eeuw, volgden ook andere bestemmingen die een betekenisvolle rol in het katholiek geloof vervullen. Aangezien VNB destijds nog niet over een eigen bureau beschikte, werd al het voorbereidende en begeleidende werk verricht door bestuursleden en vrijwilligers.

 

Het soort pelgrims die met VNB reisden waren voornamelijk de financieel daadkrachtige mensen uit de maatschappij. De kosten die een bedevaart met zich meebracht waren voor een groot gedeelte van de samenleving te hoog.

Ziekenfonds en Heil der Zieken
In 1899 ontstond een apart 'ziekenfonds' dat tot doel had 'arme en minder vermogende zieken' mee te nemen naar Lourdes. In 1910 werden op verschillende plaatsen in het land 'vaste correspondenten' aangesteld die zorg droegen voor het verstrekken van informatie en voor de communicatie tussen de (potentiële) pelgrims en VNB. Zij waren de voorlopers van de latere propagandisten.

In 1935 werd het liefdewerk 'Heil der Zieken' officieel opgericht als onderdeel van VNB. Heil der Zieken was de voorganger van de afdelingen van VNB. De groep correspondenten groeide hiermee uit tot een groot leger van personen, die inmiddels 'propagandisten' werden genoemd. Steeds meer zieke pelgrims kregen de kans om op bedevaart naar Lourdes te gaan. Het aantal zieke pelgrims liep dan ook snel op van enige tientallen tot honderden per jaar.

Afdelingen van VNB – vandaag de dag
Ook vandaag de dag groeit het aantal pelgrims gestaag. Het toenemend aantal bestemmingen en de mogelijkheid om middels een inspiratie- of belevingsreis, op een andere manier op bedevaart te gaan, draagt hieraan bij. De afdelingen spelen nog steeds een belangrijke rol binnen onze organisatie. Vanuit de afdelingen worden nog steeds ieder jaar enkele duizenden zieke (maar ook gezonde) pelgrims voor deelname aan een bedevaart aangemeld en kan geld voor bedevaarten worden ingezameld. Dit geld wordt besteed aan de financiële ondersteuning van pelgrims die dat nodig hebben om op bedevaart te kunnen gaan.

De benaming 'propagandist' is intussen vervangen door het wat meer eigentijdse 'contactpersoon'. De oude benaming 'hoofdpropagandist' is vervangen door 'regiocoördinator'.