Paaswens
toegevoegd op: donderdag 18 april 2019
Marc Brinkhuis En toch!
Op een gewone maandagochtend in Utrecht schiet iemand weerloze en onschuldige mensen in een tram dood. Een jongeman met nog een heel leven voor zich wordt ernstig ziek en sterft. De aarde beeft en eist slachtoffers. Door een misstap valt iemand en raakt blijvend gehandicapt. Een ruzie loopt uit de hand en er vallen gewonden.

Het leven is goed, het leven is mooi, maar we weten allemaal dat ook de andere kant waar kan zijn. Welke mens kent op zijn levensweg geen pijn? Wie wordt er niet met lijden geconfronteerd? Soms doet de ene mens het de andere aan. Soms zijn krachten ‘in de natuur’ de oorzaak: van virus tot aardbeving. Soms is het domme pech.

Ieder jaar op weg naar Pasen zijn we ons ook in de liturgie bewust van het lijden. Zowel op Palmzondag als op Goede Vrijdag boren we in de liturgie het lijdensverhaal van Jezus. Hij moet de weg gaan van tegenstand, verwerping, verloochening, marteling en de dood. Als Jezus zijn laatste adem aan het kruis uitblaast, houden wij de adem in. We zoeken dan niet naar oorzaken. Het lijden is te complex, te groot voor ons. Het waarom blijft als een groot vraagteken. Mag het ons troosten om te weten dat Gods Zoon het lijden zelf is ingegaan. Hij zocht het niet, maar heeft het wel gedragen. Op sommige momenten in angst en wanhoop, dan weer berustend en met waardigheid. God kent het lijden van mensen van binnenuit.

En dan met Pasen is er toch een aanvoelen, een wens, ja zelfs een zekerheid, dat mensen niet bestemd zijn voor het lijden. Ziekte en dood, geweld en pijn zijn sterke krachten, maar wij mogen geloven dat het leven zelf, de liefde, de vriendschap en de vrede het zullen winnen. Menselijkerwijs niet te begrijpen, maar God laat het er niet bij zitten. Jezus ontvangt van Hem het leven. Daarmee zegt God dat de duistere machten niet het laatste woord hebben. Pasen geeft ons het vertrouwen in het leven terug. Geen gemakkelijk geloof, want het leven met al zijn weerbarstigheid blijft. Wel een geloof dat hoop biedt, dat ons opstandig maakt tegen alle vormen van geweld en lijden, dat het vuurtje in ons brandend houdt van leven sterker dan de dood.

Zalig Pasen!

Diaken Marc Brinkhuis, voorzitter pastoraat VNB