Lourdesviering in de Pauluskerk
toegevoegd op: woensdag 9 oktober 2019
De jaarlijkse Lourdesviering voor de parochie H. Kruis wordt dit jaar gehouden op zaterdag 12 oktober a.s. Het is dit jaar de 15e keer in successie dat de Internationale Hoogmis - die van de woensdagen in de basiliek Pius X van Lourdes - in de Pauluskerk gevierd wordt. Aansluitend zal de gebruikelijke korte Mariale Lichtprocessie niet ontbreken. Inclusief brandende kaarsen, Marialiederen en een tientje van de Rozenkrans.
Het jaarthema 2019 ‘Zalig, gij die arm zijt’, is speciaal gekozen vanwege de herdenking van de geboorte van Bernadette, nu 175 jaar geleden. De heilige Bernadette krijgt in gebeden, lezingen en gezangen extra aandacht. Het wonder van Lourdes krijgt vooral betekenis door de Zaligsprekingen uit de Bergrede van Jezus.
Vicaris Ronald Cornelissen gaat ons voor en diaken Marc Brinkhuis zal hem daarbij assisteren. De door u, samen met het Gemengd Koor Pauluskerk gezongen kenmerkende vaste gezangen, zullen de pelgrims die ooit Lourdes bezocht hebben, bekend in de oren klinken. Het wordt een herhaling van een bijzondere beleving tijdens de bedevaarten naar Lourdes. Voor wie er nog nooit geweest is, is het ongetwijfeld een mooie kennismaking.
Aanvang is om 18.55 uur. U bent van harte welkom.