KRO-NCRV
KRO staat voor Katholieke Radio Omroep en heeft als doel een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin we omkijken naar elkaar, elkaar helpen en elkaar ruimte geven om het leven te vieren: 'Goed leven’. Deze manier van leven draagt de KRO uit in haar programma’s waarin zij haar kijker wil laten horen en zien wat mensen bezielt en verbindt. De KRO is een vereniging die in 1925 is opgericht en die wordt gevormd door leden . De vereniging heeft als doel: ‘mensen samenbrengen die geloven in ‘goed leven’’. Samen met de NCRV vormt de KRO de publieke omroep KRO-NCRV. Omdat beide verenigingen samen voldoende leden hebben krijgen ze van de overheid zendtijd en geld toebedeeld om programma’s te maken.

VNB en KRO-NCRV
VNB organiseert samen met KRO-NCRV reizen naar plaatsen die een betekenisvolle bestemming in het geloof hebben vervult of vervullen. Deze reizen, die worden samengesteld voor KRO-leden, hebben tot doel de visie ‘goed leven’ en ‘ontmoeten’ in de praktijk tot stand te brengen.

Meer informatie?
Wil jij meer informatie over KRO-NCRV? Kijk dan op www.kro-ncrv.nl.