KBO-PCOB
KBO-PCOB heeft tot doel om bij te dragen aan een krachtige positie van senioren en een samenleving waarin senioren op een volwaardige manier kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Dit doet zij door op te komen voor de belangen van senioren op het gebied van zorg, wonen en welzijn, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. Dit doet het KBO-PCOB op zowel landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Met meer dan een kwart miljoen leden is KBO-PCOB de grootste seniorenorganisatie van Nederland die wordt gedragen voor en door senioren. De KBO-PCOB bestaat uit 190.000 leden en duizenden vrijwilligers verdeeld over meer dan 800 lokale afdelingen in Nederland. Op deze afdelingen ontmoeten mensen elkaar, ondernemen ze activiteiten en behartigen ze lokaal de belangen van senioren door een bijdrage te leveren als belastingvuller, ouderenadviseur, veiligheidsadviseur of tabletcoach.

VNB en KBO-PCOB
VNB organiseert samen met KBO-PCOB reizen naar plaatsen die een betekenisvolle bestemming in het geloof hebben vervult of vervullen. Deze reizen, die worden samengesteld voor KBO-PCOB leden, hebben tot doel om betekenisvolle ontmoetingen tot stand te brengen. In 2016 heeft VNB voor KBO-PCOB een reis naar Rome georganiseerd. In 2017 iseen reis georganiseerd naar Lourdes en in 2018 werd het Heilig Land aangedaan. Voor 2019 staat waarschijnlijk Santiago op de agenda.

Meer informatie?
Wil jij meer informatie over KBO-PCOB. Kijk dan op www.kbo-pcob.nl.