Werkzaamheden in Lourdes: de baden
toegevoegd op: woensdag 28 februari 2018
VNB-redacteur


Enkele weken geleden vond in Lourdes, rondom de dag van de eerste verschijning, een jaarlijks congres plaats voor bedevaartorganisaties. Tijdens het congres werd het jaarthema ‘Doe wat Hij u zeggen zal’ uitgebreid toegelicht en werd iedereen meegenomen in algemene ontwikkelingen in en rondom Lourdes. VNB was bij dit congres aanwezig en in de aankomende weken nemen wij jou mee in hetgeen er tijdens het congres besproken is.

Buiten aanzicht baden
Op dit moment wordt zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de baden hard gewerkt. De oude stenen overkapping is verwijderd en een nieuwe, houten overkapping zal voor de opening van het bedevaartseizoen, met Palmpasen, klaar zijn. Door deze wat hogere overkapping is er een beter zicht op de oorspronkelijke ingang van de baden. Ook worden wachtende pelgrims beter beschermd tegen alle weersomstandigheden.

In de baden
In de baden zelf vinden kleine verschuivingen plaats. Het aantal baden van mannen wordt teruggebracht en hiervoor in de plaats komt een extra bad voor kinderen.

De achttien kraantjes
De drukte in de baden is een punt van zorg. De hospitalité doet grote moeite om vrijwilligers te vinden die in de baden kunnen en willen assisteren. De achttien kraantjes, een verwijzing naar de achttien verschijningen van Maria, en een aantal wat grotere fonteintjes zullen pelgrims dan ook de mogelijkheid bieden om handen en gezicht te wassen. Met de achttien kraantjes probeert men de baden te ontlasten en tegemoet te komen aan de oorspronkelijke boodschap van Maria aan Bernadette: ‘Ga u wassen aan de bron’.

Openingstijden
De openingstijden van de baden blijven ongewijzigd. Om de drukte bij de baden te reguleren zal er bij het Forum Information informatie verstrekt worden over actuele wachttijden bij de baden. Tijdens het wachten zal er tegenwoordig meer aandacht zijn voor gebed.