PERSBERICHT STILLE OMGANG 16 MAART 2019
toegevoegd op: donderdag 14 februari 2019
Stille omgang Op de avond van 16 maart 2019 komen naar verwachting 4.000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Voor of na de Omgang wonen zij één van de twintig feestelijke eucharistievieringen bij die worden gehouden in de zeven binnenstadskerken.

Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt:
“Vreugde is het onmiskenbare teken van God”
Pierre Teilhard de Chardin s.j.
Pater Jezuïet – Paleontoloog - Geoloog


De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep. nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

De jongere pelgrims hebben in de Mozes en Aäronkerk hun eigen viering, voorafgegaan door een afwisselend programma rondom het thema “Vreugde”.

Voor verdere informatie: zie www.stille-omgang.nl; voor het jongerenprogramma: zie www.stille-omgang.nl/jongeren. Voor vieringen in de Begijnhof-kapel (tijdens Mirakelweek, 13-16 maart): www.begijnhofkapelamsterdam.nl/.

Vragen kunt u stellen door het zenden van een e-mail aan:
info@stille-omgang.nl.

Contactpersonen:
Jeroen Brenninkmeijer, voorzitter Gezelschap Amsterdam, tel. 020 – 423 30 20; in de nacht van de Omgang: tel. 06 – 31 96 88 44;
email: jeroen.brenninkmeijer@ziggo.nl

Jos Witteman; leider organisatie op de avond van de Stille Omgang:
06 – 21 62 68 12
email: witteman1@ziggo.nl

Bron: Stille omgang, 2019