BA1701 | 27-12-2017 | 2-1-2018 | Overig Diverse accommodaties | | 4 nacht(en) | Prijs vanaf € 279,00 (excl. toeslagen)

boek nu
6-daagse belevingsreis Bazel (vanaf € 279,00) Taizé

Betekenisvol ontmoeten en bezinnen in Bazel
In navolging op Praag, Valencia en Riga is dit jaar de jaarlijkse jongerenontmoeting in Bazel: het culturele centrum van Zwitserland bestaande uit twee stadsdelen die door vijf bruggen met elkaar worden verbonden. De ideale plaats om samen met tienduizenden andere jongeren het nieuwe jaar in te luiden. Jongeren met wie jij de volgende stap zet in de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’.

Terwijl we de ‘pelgrimage van vertrouwen op aarde’ voortzetten, die jongeren uit talrijke landen bij elkaar brengt, dringt steeds dieper het besef tot ons door dat alle mensen met elkaar één enkele familie vormen en dat God in ieder mens woont, zonder uitzondering.” (Frere Alois, Brief uit Calcutta).

De gemeenschap van Taizé
Broeder Roger is de grondlegger van de kloostergemeenschap Taizé. Aan het begin van de tweede wereldoorlog kocht broeder Roger een huis waarin hij onderdak bood aan oorlogsvluchtelingen. Steeds meer broeders sloten zich bij broeder Roger aan waardoor na enige tijd de oecumenische kloostergemeenschap Taizé werd gevormd. Vandaag de dag bestaat de gemeenschap uit 100 celibatair levende broeders uit verschillende denominaties die wekelijks duizenden bezoekers ontvangen. Het merendeel van deze bezoekers zijn jongeren die op zoek zijn naar bezinning en betekenisvolle ontmoetingen. In Taizé wonen ze bijbelinleidingen en vieringen bij en is er ruimte om te bezinnen in gebed, stilte en discussie. Ieder jaar is er een Europese jongerenontmoeting rond de jaarwisseling. Dit jaar is deze in Bazel. Ga jij met ons mee?

Programma
In Bazel word je ontvangen door lokale kerken en gastgezinnen. In deze kerken zal je dagelijks het ochtendgebed vieren en aansluitend deelnemen in gespreksgroepen met jongeren uit de hele wereld. De middag- en avondgebeden vinden gezamenlijk plaats in grotere locaties in Bazel.

Het middagprogramma biedt de mogelijkheid om workshops te volgen over onder andere maatschappelijke betrokkenheid, geloof en creativiteit. Op 31 december zullen er bijeenkomsten per land plaatsvinden en ’s avonds vindt er een gebedswake plaats voor vrede in de wereld. De avond wordt afgesloten met een ‘landenfeest’ in je gastkerk. Op 1 januari is er na het ochtendgebed in je gastkerk een afscheidslunch met je gastfamilie.

Programma onder voorbehoud.
Deelnemers
Deze reis is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar. Wanneer je 16 of 17 jaar bent, kun je alleen deelnemen door samen te reizen met iemand die wel 18 jaar of ouder is. Je reisgenoot is dan ook je begeleider.

Minimum aantal deelnemers
Er geldt een minimum deelname van 40 personen voor deze reis. U krijgt uiterlijk 4 weken voor vertrek bericht als de reis niet kan doorgaan.

Praktische informatie
Je vertrekt op 27 december met een nachtbus naar Bazel. De bus vertrekt vanaf verschillende opstapplaatsen in Nederland die bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Met de bus word je naar de ontmoetingsplaats van Taizé gebracht waar je in de loop van de ochtend (28 december) aankomt. Daar neem je deel aan het door Taizé georganiseerde programma. Na afloop van de ontmoeting op 1 januari heb je nog wat vrije tijd in Bazel. De nachtbus vertrek ’s avonds uit Bazel en je komt in de ochtend van 2 januari weer aan in Nederland.

Inclusief
· Vervoer per nachtbus vanaf verschillende opstapplaatsen (bereikbaar met openbaar vervoer) in Nederland naar Bazel v.v.
· Inschrijving en deelname aan de Europese Jongerenontmoeting van Taizé
· Reisleiding
· Bijdrage Calamiteitenfonds

Exclusief
· Alle maaltijden die buiten het programma van Taizé vallen
· Consumpties en andere persoonlijke uitgaven
· Vervoer naar de opstapplaats in Nederland
· Reis- en annuleringsverzekering
· Mogelijke extra toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen – zoals brandstoftoeslagen – daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrims)
VNB adviseert u om bij het boeken van uw bedevaart een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten bij het onverhoopt moeten annuleren of afbreken van uw reis. De reisverzekering dekt medische kosten als aanvulling op uw zorgverzekering. Verder is een snelle schadeafhandeling bij verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage ook inbegrepen. Het is dan prettig dat u zich om de financiële gevolgen geen zorgen hoeft te maken. VNB werkt voor haar reis- en annuleringsverzekeringen samen met Allianz Global Assistance, een betrouwbare partner op het gebied van verzekeringen.

Reisverzekering
Voor alle reizen is de reis-en annuleringsverzekering exclusief. U kunt via ons de benodigde verzekeringen afsluiten. Uw verzekering wordt ondergebracht bij Allianz Global Assistance.
Een uittreksel van de verzekeringsvoorwaarden wordt op verzoek toegezonden. 

Kik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van de reisverzekering te downloaden.
 

Fiets
Bij de reisverzekering combinatie B is een fiets verzekerd tot maximaal € 350,00. Tegen een toeslag is de fietsdekking te verhogen:
Dekking             Toeslag
Tot € 750           € 0,30 per fiets per dag
Tot € 1250         € 0,40 per fiets per dag
Tot € 2250         € 0,50 per fiets per dag
 
Schade
Heeft u tijdens uw reis schade opgelopen? Dan kunt u door middel van het invullen van het schadeformulier een vergoeding aanvragen wegens geleden schade.
U kunt het gewenste schadeformulier digitaal invullen (klik op een van de onderstaande links).
Stuur het ingevulde formulier daarna op naar:

Allianz Global Assistance
Afdeling Schade
Postbus 9444
1006 AK Amsterdam
 
 
EHIC-kaart
Tijdens uw reis heeft u, als Nederlands verzekerde, recht op medische zorg die op dat moment noodzakelijk is. Met een Europese verzekeringskaart (European Health Insurance Card – EHIC) krijgt u een snellere toegang tot medische zorg. VNB adviseert u om de gratis EHIC-kaart aan te vragen. Dit kan bij uw zorgverzekeraar. Het gebruik van deze kaart is niet verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 
Annuleringsverzekering
VNB biedt u twee mogelijke annuleringsverzekeringen aan. Kik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering te downloaden.
 
Algemene voorwaarden annuleringsverzekering

Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting
U krijgt bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Dit betreft de verschuldigde (gedeeltelijke) reissom of overboekingskosten in het geval van annulering van de reis. Als u eerder naar huis moet, krijgt u de niet-gebruikte dagen vergoed.

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
U krijgt bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Als u eerder naar huis moet, krijgt u de volledige reissom terug, zelfs tot op de voorlaatste dag van de bedevaart.

Uw annuleringskosten worden o.a. vergoed bij:
- Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw reisgenoten
- Levensgevaarlijke ziekte van directe familieleden (1ste of 2de graad)
- Dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1ste graad)
- Zwangerschap
- Echtscheiding
- Annulering met geldige reden door een reisgenoot, die bij Allianz Global Assistance of elders een    annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Meeverzekeren

Waarnemer
Uw zakelijke compagnon of degene die op uw privé-bezittingen past, kan de met u gemaakte afspraken niet nakomen door ongeval, ziekte of overlijden van deze persoon zelf of van directe familieleden (1ste of 2de graad).

Extra persoon
U wilt de annuleringskosten vergoed krijgen bij overlijden, levensgevaar of dringende zorgbehoefte van een dierbaar persoon die geen directe familie is.


Zorgplicht
U wilt uw vakantie kunnen annuleren of afbreken wanneer een 2de graadsfamilielid plotseling zorg nodig heeft door ziekte of een ongeval (zorgplicht voor 1ste graadsfamilieleden is standaard meeverzekerd).
Indien u een annuleringsverzekering wenst af te sluiten, verzoekt VNB u om dit aan te kruisen op de aanmeldingskaart of het digitale aanmeldingsformulier op de website en de gevraagde gegevens in te vullen. Wanneer u de boeking heeft bevestigd door het voldoen van de aanbetalingsnota is uw boeking definitief.
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan is VNB genoodzaakt per persoon annuleringskosten in rekening te brengen. Conform de ANVR-voorwaarden is dit minimaal € 95,00, afhankelijk van het aantal dagen dat u annuleert vóór aanvang van de reis. Deze kosten kunt u eventueel verhalen op de door u afgesloten annuleringsverzekering.

Premieoverzicht Annuleringsverzekering

Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting

  • 5,25% (i.p.v. 5,5%) van de totale reissom (excl. assurantiebelasting)
  • Poliskosten € 2,50 (i.p.v. € 4,50) per polis

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

  • 6% van de totale reissom (excl. assurantiebelasting)
  • Poliskosten € 4,50 per polis

Bij uitbreiding met een Waarnemer of Extra persoon, inclusief Zorgplicht (maximaal 2 personen) 1% extra per opgegeven persoon (excl. assurantiebelasting)

De assurantiebelasting bedraagt 21% over de premiekosten van de annuleringsverzekering.

Betaling
U ontvangt twee acceptgirokaarten. Eén voor de aanbetaling en de kosten voor de eventueel af te sluiten verzekeringen en één voor het resterende bedrag.

De factuur met de premiekosten van de annuleringsverzekering is tevens uw verzekeringsbewijs.
Bewaar deze factuur dus goed.
 
Volledige voorwaarden
Voor uitgebreide definitieve voorwaarden en verzekerde bedragen verwijzen we u naar het dekkingsoverzicht en de Bijzondere Voorwaarden Annuleringsverzekering/Dubbel Zeker Annuleringsverzekering. Klik hier om de documenten te bekijken.

Meer informatie : Voor praktische vragen over de reis en boekingen kun je contact opnemen met VNB. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met:
Lynn Eekhof
E lynneekhof@hotmail.com Taizé Nederland http://www.facebook.com/taizeinnederland/ Of kijk op de website van Taizé www.taize.fr/nl