KE1980 | 15-6-2019 | 16-6-2019 | 3-sterren hotel Goldener Apfel | | 1 nacht(en) | Prijs vanaf € 99,00 (excl. toeslagen)

boek nu
2-daagse belevingsreis Kevelaer (vanaf € 99,00) VNB

Op zes kilometer van de Nederlandse grens ligt Kevelaer. Een klein dorp, waar in 1641 aan marskramer Hendrick Busman door de Heilige Maagd de opdracht werd gegeven tot het bouwen van een kapel. De kapel is in de loop der tijd uitgebouwd tot een heiligdom. Jaarlijks bezoeken duizenden pelgrims Kevelaer en zijn er ook enkele genezingen gemeld. Kevelaer is niet alleen een betekenisvolle plek, het is ook een Maria bedevaartoord dat zo dicht bij Nederland ligt, dat het eenvoudig door iedereen bereisd en bezocht kan worden. Ben jij sportief? Wil jij Kevelaer op een bijzondere en uitzonderlijke manier bezoeken? Is fietsen een van jouw favoriete bezigheden? Ga dan mee op de fiets of op je E-bike naar Kevelaer. Fietsen en betekenisvol ontmoeten past namelijk perfect bij elkaar.

In 2 dagen naar Duitsland en weer terug
In 1 dag fiets jij van onze startlocatie in ‘s-Hertogenbosch naar het Duitse Kevelaer. We volgen hierbij een schitterende bosrijke route. Onderweg zijn er drie stops voor koffie, thee en lunchpauze.
Degene met een E-bike fietsen tot en met de lunch. Daarna gaan zij per bus naar Kevelaer. In Kevelaer staat ons een overheerlijk diner te wachten en heb je de gelegenheid om deel te nemen aan de Mariale lichtprocessie en om het Heiligdom te bezoeken. In dag 2 ga je na het ontbijt je weg vervolgen richting via de Zevenheuvelenweg naar 's-Hertogenbosch. Ook hier geldt de E-bikers na de lunch in de bus de weg vervolgen.


Programma (onder voorbehoud)

Dag 1: zaterdag 15 juni 2019
In de ochtend vertrekken wij vanaf Bureau VNB over een vooraf vastgestelde route naar Kevelaer. Onderweg zijn er diverse stops alvorens wij aan het einde van de middag in Kevelaer aankomen. Nadat we hebben ingecheckt in het hotel staat het de deelnemers vrij om op eigen gelegenheid het Heiligdom te bezoeken en deel te nemen aan de Mariale Lichtprocessie. Wij gebruiken het diner in ons hotel.


Dag 2: zondag 16 juni 2019
We ontbijten in ons hotel alvorens wij uitchecken en onze weg huiswaarts vervolgen. Evenals op dag 1 volgen wij een vooraf vastgestelde route en zijn er diverse stops onderweg. We verwachten aan het einde van de middag aan te komen bij onze startplek: Bureau VNB.

“Bouw mij op deze plaats een kapelletje...” zo luidde, meer dan 300 jaar geleden, rond Kerstmis 1641, de geheimzinnige opdracht aan de vrome marskramer Hendrik Busman. Op zijn tocht van Weeze naar Geldern, bij een zogenaamd Hagelkruis, op de heide van Kevelaer, daar waar nu de genadekapel staat, bleef hij gewoonlijk enkele ogenblikken bidden. Plots hoort hij een geheimzinnige stem, uit de richting van het kruis: "Bouw mij op deze plaats een kapelletje". In eerste instantie schenkt hij er weinig aandacht aan. Maar op drie verschillende dagen hoorde hij deze geheimzinnige stem.

Met toestemming en met hulp van de toenmalige pastoor van Kevelaer, Johannes Schink, begon hij al spoedig aan de bouw van een kleine kapel. Kort na Pasen 1642 krijgt de vrouw van Hendrik, Mechel Schrouse, een nachtelijke verschijning. Zij ziet in een helder wit licht een kleine kapel met daarin een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg.

Het verhaal van de nachtelijke verschijning wordt bevestigd door een verklaring van een wachter, die op zijn nachtelijke ronde een eigenaardig licht had gezien in het huis van Busmans. Deze afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg was kort daarvoor aan de vrouw van Busmans te koop aangeboden door twee Hessische soldaten. Ze kocht het niet, want ze vond het te duur. Dit verhaal is voor Hendrik de bevestiging van zijn Hemelse opdracht. Hij stuurt zijn vrouw op pad om de afbeelding (een koperdruk) te verkrijgen, dat lukt haar na veel moeite. Het betreft hier een afbeelding van O.L. Vrouw van Luxemburg, zoals zij daar vooral tijdens de pestepidemie van 1623 spontaan werd vereerd als de “Troosteres van de bedroefden”. Met nog meer gedrevenheid zorgt Hendrik ervoor dat de kapel er komt.

Op zondag 1 juni 1642 (in alle stilte) is het zover. Pastoor Johannes Schink plaatst de afbeelding in de kapel. De afbeelding, oftewel het genadebeeld, is een eenvoudige koperdruk ter grootte van 7,5 x 11 cm. De tekst op dit prentje luidt: "Getrouwe afbeelding van de Moeder Van Jezus, de Troosteres van de Bedroefden, in de omgeving van Luxemburg, beroemd door wonderen en vereerd door vele mensen". Op dezelfde dag is er al een flinke toeloop van nieuwsgierige mensen. Het verhaal van deze wonderlijke gebeurtenis gaat als een lopend vuurtje door de streek. Kevelaer wordt een bedevaartplaats.

In Nederland is Kevelaer vooral bekend als bedevaartplaats. Sinds 1642 wordt er in het plaatsje namelijk een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel Nederlandse katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn bekend staat als de "Consolatrix Afflictorum", ofwel de "Troosteres der Bedroefden".

Pas in 1701 valt Kevelaer weer definitief onder Pruisen maar het bleef wel vallen onder het bisdom Roermond, in 1801 ging Kevelaer tot het Bisdom Aken behoren, vanaf ongeveer 1823 werd het ingedeeld bij het Bisdom Münster. Door het bisdom Münster werd het toen ook verplicht gesteld preken, kerkboeken etc. in de Duitse taal (Hoogduits) te gebruiken, daarvoor waren deze opgesteld in een Nederlandse - Nederduitse taal.

In de loop der eeuwen heeft Kevelaer een unieke rol gespeeld in de geloofsbeleving van Nederlandse katholieken. Vanuit veel steden in het protestantse noorden werden bedevaarten ondernomen naar het Maria-oord. Tot de negentiende eeuw was het een van de weinige plaatsen waar zij in het openbaar hun geloof konden uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond godsdienstvrijheid. De speciale band van Nederland met Kevelaer bestaat nog steeds; naast veel Duitse pelgrims zijn het vooral Nederlanders die de kapel van de "Troosteres der Bedroefden" bezoeken. Ondanks dat de plaats in Duitsland ligt is Kevelaer het belangrijkste pelgrimsoord voor Nederlandse katholieken.

Evenals in het verleden is ook vandaag nog dit eenvoudige heiligdom van de Troosteres der Bedroefden te Kevelaer, reisdoel van talrijke pelgrims. Zij komen van heinde en verre, uit binnen- en buitenland. Zij zoeken troost in hun zorgen en noden op de lange pelgrimstocht van hun aardse leven. Zij zullen troost vinden bij Haar, die ons door de Heer zelf tot moeder is gegeven
Algemeen
Op deze bladzijde van de site krijg je alle praktische informatie die je nodig hebt om deel te nemen aan een van de sponsorfietstochten.

Voorbereiding:
• Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg voor een goede gezondheid en conditie; train voldoende lengte- alsook hoogtemeters, zodat je meerdere dagen achterelkaar (moeiteloos) 100-120 km kunt fietsen en niet onbelangrijk zitten op je zadel. Op een E-bike fietst men ongeveer 80 km per dag.
• Zorg dat je fiets op en top in orde is. Denk hierbij aan een uitgebreide onderhoudsbeurt en het juiste verzet om de hoogtemeters aan te kunnen.
• Zorg voor een goede fietsuitrusting (gesloten fietsschoenen/(regen)kleding en een reflecterend hesje/jasje) waarbij een goed passende helm verplicht is.
• Zorg voor verlichting op je fiets (veilig bij slecht weer en voor eventuele tunnels).

Eigen fiets / E-bike:
Deelname aan de VNB trainingstocht gebeurt per eigen fiets / E-bike. Wij formuleren een aantal voorwaarden:
Je dient zelf toezicht te houden op degene die de fiets in- en uitlaadt. Biedt hierin een helpende hand.
Hoewel de fiets uiteraard zo vakkundig mogelijk en met de grootste zorg vervoerd wordt, is het niet uit te sluiten dat er (minimale) schade aan de fiets ontstaat tijdens het vervoer dan wel tijdens het in- en uitladen van de fiets. VNB is voor deze schade niet aansprakelijk.
Tijdens de reis is het niet mogelijk eventuele grote reparaties aan de fiets uit te voeren. VNB kan niet garanderen dat er ter plaatse een fietsenmaker beschikbaar is met kennis over jouw fiets. Het kan dus voorkomen dat eventuele defecten aan de fiets gedurende de reis niet gerepareerd kunnen worden. Voor zover mogelijk biedt de VNB wel enige ondersteuning bij (fiets)problemen.
• De accu van de E-bike kan onderweg niet opgeladen worden. Het meenemen van een reserveaccu is noodzakelijk.
• Test van tevoren de accu op zijn vermogen. Bij hoogtemeters zal het accuverbruik toenemen.
Mocht fietsen niet meer mogelijk zijn dan wordt ter plekke bekeken op welke manier de reis afgebroken dan wel voortgezet kan worden.
Verzekering eigen fiets
Mogelijk heb je een doorlopende reisverzekering die ook dekking biedt voor fietsreizen en meer specifiek voor de eigen fiets tijdens de fietsreis. Indien dit niet het geval is, kun je uiteraard zelf een verzekering afsluiten. Daarnaast is het ook mogelijk om via onze organisatie een reisverzekering af te sluiten.

Nota bene:
Indien op enig moment blijkt dat aan de voorwaarden niet kan worden voldaan of niet voldaan is, de fiets niet vervoerd kan worden. De schade die hieruit voortvloeit, komt alsdan voor jouw rekening; VNB is hiervoor expliciet niet verantwoordelijk.

Veiligheid:
· Jij bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. VNB kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventueel letsel tijdens de reis. Denk hierbij aan een goed dekkende reisverzekering eventueel af te sluiten via de VNB.
· Je dient je te allen tijde te houden aan de plaatselijke verkeerregels.
· Het fietsen in een groepje vraagt om afspraken. Bespreek dit met elkaar en maak elkaar hierop attent.
· Ieder fietsgroepje heeft een wegkapitein en een navigator. De navigator bepaalt de te fietsen route en de wegkapitein is de “orde bewaarder”.
· Tijdens de fietstocht wordt er in kleinere groepjes gefietst. We kennen de volgende indeling:
A groep: de tourfietser’ gemiddelde snelheid tussen de 18 en 22 km per uur.
B groep: ‘de midden groep’ gemiddelde snelheid tussen de 22 en 26 km per uur.
C groep: ‘de geoefende fietsers’ gemiddelde snelheid tussen de 26 en 30 km per uur.

Kun jij deelnemen aan deze reis?
Deelname aan deze trainingstocht is in principe voor iedereen opengesteld. Toch hebben wij gemeend een aantal uitgangspunten te moeten formuleren waardoor de fietser en de begeleider zich een beeld kan vormen over deze unieke fietstocht.

Uitgangspunten en criteria:
· Alle deelnemers (fietsers en begeleiders) moeten over een goede gezondheid en conditie beschikken.
· Er is geen medische begeleiding tijdens de reis aanwezig wel enig materiaal voor EHBO.
· Maximaal mag men 5 kg bagage per persoon meenemen (excl. fiets en evt. reserveonderdelen)
· De overnachtingen vinden plaats in een 2 of 3 sterren-/kloosteraccommodatie. Niet ieder hotel beschikt over een lift.
· Iedere trainingstocht heeft een begeleidingsteam bestaande uit een hotelleider; fotograaf
/verslaggever; chauffeur(s) en zo mogelijk een pastor; Het aantal begeleiders is afhankelijk van het aantal fietsers. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk door fietsers en begeleiders samen gedragen.
· Voor deelname fietsers hanteren we de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
· Mocht een trainingstocht geen doorgang kunnen vinden vanwege te weinig deelname dan hoor je dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vier weken voor vertrekdatum.
· De sluitingsdatum voor inschrijving sluit vier weken voor vertrekdatum of wanneer het limiet van fietsers behaald is.
· Mocht het aantal deelnemende fietsers vrij snel gehaald zijn dan wordt gewerkt met een reservelijst.


Fietsroutes:
· Fietsers met een GPS-systeem krijgen vooraf de route toegestuurd zodat men die thuis kan uploaden.
· Iedere deelnemer ontvangt dagelijks een reisinformatieboekje
· Op het traject 's-Hertogenbosch - Kevelaer kun je kiezen uit drie routes:
A route: min. 85 - max. 145 km per dag.
B route: min. 99 - max. 160 km per dag.
C route: min. 115 - max. 200 km per dag.

Een globale dagindeling ziet er als volgt uit:
07.15 uur gezamenlijk ontbijt in Kevelaer
08.30 - 09.00 uur vertrek fietsers (in volgorde, eerst groep A dan B en dan C)
10.30 uur Koffie/theepauze
12.30 uur Lunch
15.00 uur Theepauze (al dan niet voor eigen rekening)
18.00 uur Aankomst hotel/Bureau VNB
19.30 uur Gezamenlijk diner in Kevelaer

Inclusief
Verblijf op basis van een tweepersoonskamer of zaal en volpension (ontbijt en diner in hotel, verzorgde lunch onderweg) in eenvoudige hotel- en/of kloosteraccommodaties
 Fooien, belastingen, boekings- en administratiekosten, bijdrage aan het Heiligdom en bijdrage Calamiteitenfonds
• Het dagelijks vervoer van de bagage.

Exclusief
Reis- en/of annuleringsverzekering. Wij raden jou aan deze af te sluiten
Heenreis van jouw woonplaats naar plaats van vertrek
Terugreis van het Bureau VNB naar jouw woonplaats.
Consumpties en overige uitgaven van persoonlijke aard
• Mogelijke toeslagen (indien wijzigingen in de vervoerskosten of verschuldigde (nieuwe) heffingen - zoals brandstoftoeslagen - daartoe aanleiding geven, behoudt VNB zich het recht voor deze door te berekenen aan de pelgrim)

Boekingsinformatie
- Indien je geen kamergenoot opgeeft, krijg je automatisch een eenpersoonskamer. Hiervoor wordt
een extra toeslag in rekening gebracht.

Trainingsweekend
- Banneux: zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019. Zie voor meer informatie de website.
Let op: heuvelachtig parcours 
VNB adviseert u om bij het boeken van uw bedevaart een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten bij het onverhoopt moeten annuleren of afbreken van uw reis. De reisverzekering dekt medische kosten als aanvulling op uw zorgverzekering. Verder is een snelle schadeafhandeling bij verlies, diefstal of beschadiging van uw bagage ook inbegrepen. Het is dan prettig dat u zich om de financiële gevolgen geen zorgen hoeft te maken. VNB werkt voor haar reis- en annuleringsverzekeringen samen met Allianz Global Assistance, een betrouwbare partner op het gebied van verzekeringen.

Reisverzekering
Voor alle reizen is de reis-en annuleringsverzekering exclusief. U kunt via ons de benodigde verzekeringen afsluiten. Uw verzekering wordt ondergebracht bij Allianz Global Assistance.
Een uittreksel van de verzekeringsvoorwaarden wordt op verzoek toegezonden. 

Kik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van de reisverzekering te downloaden.
 

Fiets
Bij de reisverzekering combinatie B is een fiets verzekerd tot maximaal € 350,00. Tegen een toeslag is de fietsdekking te verhogen:
Dekking             Toeslag
Tot € 750           € 0,30 per fiets per dag
Tot € 1250         € 0,40 per fiets per dag
Tot € 2250         € 0,50 per fiets per dag
 
Schade
Heeft u tijdens uw reis schade opgelopen? Dan kunt u door middel van het invullen van het schadeformulier een vergoeding aanvragen wegens geleden schade.
U kunt het gewenste schadeformulier digitaal invullen (klik op een van de onderstaande links).
Stuur het ingevulde formulier daarna op naar:

Allianz Global Assistance
Afdeling Schade
Postbus 9444
1006 AK Amsterdam
 
 
EHIC-kaart
Tijdens uw reis heeft u, als Nederlands verzekerde, recht op medische zorg die op dat moment noodzakelijk is. Met een Europese verzekeringskaart (European Health Insurance Card – EHIC) krijgt u een snellere toegang tot medische zorg. VNB adviseert u om de gratis EHIC-kaart aan te vragen. Dit kan bij uw zorgverzekeraar. Het gebruik van deze kaart is niet verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.
 
Annuleringsverzekering
VNB biedt u twee mogelijke annuleringsverzekeringen aan. Kik op onderstaande link om de algemene voorwaarden van de annuleringsverzekering te downloaden.
 
Algemene voorwaarden annuleringsverzekering

Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting
U krijgt bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Dit betreft de verschuldigde (gedeeltelijke) reissom of overboekingskosten in het geval van annulering van de reis. Als u eerder naar huis moet, krijgt u de niet-gebruikte dagen vergoed.

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
U krijgt bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Als u eerder naar huis moet, krijgt u de volledige reissom terug, zelfs tot op de voorlaatste dag van de bedevaart.

Uw annuleringskosten worden o.a. vergoed bij:
- Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw reisgenoten
- Levensgevaarlijke ziekte van directe familieleden (1ste of 2de graad)
- Dringende zorgbehoefte van directe familieleden (1ste graad)
- Zwangerschap
- Echtscheiding
- Annulering met geldige reden door een reisgenoot, die bij Allianz Global Assistance of elders een    annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Meeverzekeren

Waarnemer
Uw zakelijke compagnon of degene die op uw privé-bezittingen past, kan de met u gemaakte afspraken niet nakomen door ongeval, ziekte of overlijden van deze persoon zelf of van directe familieleden (1ste of 2de graad).

Extra persoon
U wilt de annuleringskosten vergoed krijgen bij overlijden, levensgevaar of dringende zorgbehoefte van een dierbaar persoon die geen directe familie is.


Zorgplicht
U wilt uw vakantie kunnen annuleren of afbreken wanneer een 2de graadsfamilielid plotseling zorg nodig heeft door ziekte of een ongeval (zorgplicht voor 1ste graadsfamilieleden is standaard meeverzekerd).
Indien u een annuleringsverzekering wenst af te sluiten, verzoekt VNB u om dit aan te kruisen op de aanmeldingskaart of het digitale aanmeldingsformulier op de website en de gevraagde gegevens in te vullen. Wanneer u de boeking heeft bevestigd door het voldoen van de aanbetalingsnota is uw boeking definitief.
Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan is VNB genoodzaakt per persoon annuleringskosten in rekening te brengen. Conform de ANVR-voorwaarden is dit minimaal € 95,00, afhankelijk van het aantal dagen dat u annuleert vóór aanvang van de reis. Deze kosten kunt u eventueel verhalen op de door u afgesloten annuleringsverzekering.

Premieoverzicht Annuleringsverzekering

Standaard Annuleringsverzekering met VNB-korting

  • 5,25% (i.p.v. 5,5%) van de totale reissom (excl. assurantiebelasting)
  • Poliskosten € 2,50 (i.p.v. € 4,50) per polis

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

  • 6% van de totale reissom (excl. assurantiebelasting)
  • Poliskosten € 4,50 per polis

Bij uitbreiding met een Waarnemer of Extra persoon, inclusief Zorgplicht (maximaal 2 personen) 1% extra per opgegeven persoon (excl. assurantiebelasting)

De assurantiebelasting bedraagt 21% over de premiekosten van de annuleringsverzekering.

Betaling
U ontvangt twee acceptgirokaarten. Eén voor de aanbetaling en de kosten voor de eventueel af te sluiten verzekeringen en één voor het resterende bedrag.

De factuur met de premiekosten van de annuleringsverzekering is tevens uw verzekeringsbewijs.
Bewaar deze factuur dus goed.
 
Volledige voorwaarden
Voor uitgebreide definitieve voorwaarden en verzekerde bedragen verwijzen we u naar het dekkingsoverzicht en de Bijzondere Voorwaarden Annuleringsverzekering/Dubbel Zeker Annuleringsverzekering. Klik hier om de documenten te bekijken.

Meer informatie : Voor vragen over je boeking neemt u contact op met VNB:
 
T (073) 681 81 11
E info@vnb.nl
W www.vnb.nl

Klik hier om de folder te bekijken