Bedevaart Rome Bisdom Rotterdam RO1720 - dag 2

vrijdag 13 oktober 2017 | Bisdom Rotterdam


Buspelgrims reizen door Duitsland naar Italië
Op vrijdag 13 oktober reizen de pelgrims per bus door de Brennerpas naar het stadje Vipiteno (‘Sterzing’ in het Duits) in het Italiaanse Zuid-Tirol. “We hebben onderweg mooie ontmoetingen en gesprekken, gebed en catechese in de bus”, vertelt bedevaartleider vicaris-generaal Tjeerd Visser. “In Keulen hadden we een mooie eucharistieviering in de dom. Zo zijn we begonnen bij de relieken van de drie koningen die zelf ook pelgrims waren. Onderweg zijn we langs Trente gereden, waar het concilie plaatsvond in 16e eeuw als reactie op reformatie. Dat is bijzonder in dit jaar waarin 500 jaar reformatie gedenken.”

“De viering in Vipiteno was intiem in het kleine kerkje van de Heilige Geest”, vertelt Tjeerd Visser. De stad Vipiteno is in de geschiedenis gegroeid vanwege het vele zilver dat er gevonden en bewerkt werd. De ‘Chiesa di Santo Spirito di Vipiteno’ ligt in de autovrije ‘Altstadt’ en is, zoals de naam zegt, toegewijd aan de Heilige Geest. De kerk werd in 1399 gebouwd als ziekenhuiskerk. Naast het kerkgebouw was vroeger een ziekenhuis, voornamelijk voor ouderen en pelgrims. De fresco’s zijn geschilderd tussen 1400 en 1415. Ze vormen als het ware één schildering, waarin een aantal waarheden uit de geloofsbelijdenis, worden afgebeeld.

In de eucharistieviering werd de votiefmis van de Heilige Geest gebruikt. “Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt”, zegt de eerste lezing (1 Korintiërs 12, 3b-7. 12-13). “Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus.”

De evangelielezing (Johannes 20, 19-23) vertelt hoe de leerlingen uit angst de deuren van hun verblijfplaats hebben gesloten, maar de Heilig Geest ontvangen van de verrezen Heer die zegt: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.” Johannes schrijft: “Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’.”

Bron: Bisdom Rotterdam, 2017
Foto's: Ramon Mangold®