Maatschappelijke stage
Op sommige scholen moeten scholieren verplicht een maatschappelijke stage lopen om op deze manier kennis te maken met de samenleving door er een onbetaalde bijdrage aan te leveren. Sinds 2013 bieden wij jongeren de gelegenheid om hun maatschappe¬≠lijke stage in te vullen als zorgvrijwilliger in Lourdes.

Werkzaamheden tijdens de stage
Wij willen jongeren de mogelijkheid bieden om tijdens een bedevaart naar Lourdes invulling te geven aan hun maatschappelijke stage. Een jongere wordt tijdens zo’n stage beschouwd en dus ook behandeld als zorgvrijwilliger, werkzaam in het Accueil of in een zorghotel. Mogelijke taken zijn het duwen van rolstoelen, het serveren van maaltijden, winkelen en andere sociale activiteiten ondernemen met pelgrims. Een jongere wordt niet ingezet op zorgtaken. De jongeren vormen een aanvulling op de gangbare aanstellingsnorm van vrijwilligers en worden dus boventallig ingezet. Pelgrims zijn niet afhankelijk van de maatschappelijke stagiaires. Gedurende het verblijf in Lourdes worden de stagiaires begeleid door de zorghotelleider.

Data, prijzen en informatie
In de reizen per TGV, vliegtuig of bus worden op individuele basis maatschappelijke stagiaires ingezet. De jongeren betalen voor een reis het vrijwilligerstarief van VNB. Een jongere moet in de regel 16 of 17 jaar oud zijn om als zorgvrijwilliger mee te gaan. Wanneer een potentiële stagiaire jonger is, moet contact worden gezocht met VNB. In principe geven wij voorrang aan ‘oudere’ jongeren. Een maatschappelijke stage naar Lourdes moet altijd ondersteund worden vanuit de school en/of de parochie.

Meer informatie? Neem contact op met Henk Smits via (073) 681 81 15 of per mail.