Het team

 

Medewerkers
Ons team bestaat uit 9 medewerkers met ieder hun eigen expertise en kwaliteit. Daarnaast werken wij graag samen met stagiaires van verschillende opleidingen. Deze stagiaires leren van onze medewerkers, maar onze medewerkers leren natuurlijk ook van onze stagiaires.

Naam medewerker Functie Telefoonnummer
Jack van Maaswaal Bestuurder/Directeur (073) 681 81 26
Haske Megens Operationeel Manager (073) 681 81 11
Ivonne van de Kar Beleidsondersteuning (073) 681 81 23
Roosmarie Manders – Spanjers Marketing en Sales (073) 681 81 25
Henk Smits Touroperating en Vrijwilligers (073) 681 81 24
Birgit Wagemakers Touroperating (073) 681 81 21
Natasja van den Hout Back-office (073) 681 81 20
Moniek Greunsven Back-office (073) 681 81 11
Lilian Vernooij Financiële administratie (073) 681 81 11
     


Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting en de daarmee verbonden organisatie. Zij staat het bestuur met raad ter zijde en heeft het recht het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. De Raad van Toezicht is voorts belast met taken en bevoegdheden die hem bij statuten zijn toegekend waaronder de bevoegdheid aanstelling en of schorsing van de bestuurder van Stichting VNB.

De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit ten minste vier natuurlijke personen.

Mevr. I. te Brake
De functie van waarnemend voorzitter wordt vervuld door mevr. Inge te Brake, die deze functie bekleedt sinds september 2019. Ze is lid sinds 26 januari 2018 voor een eerste periode, eindigend in 2022.

Dhr. A.H.J.M. ten Have
De functie van algemeen lid wordt vervuld door dhr. Ton ten Have, die deze functie bekleedt sinds 1 januari 2015 voor een eerste periode, eindigend in 2019. Hij werd herbenoemd tot 2023.

Mr. H.M.J. van den Hurk
De functie van algemeen lid wordt vervuld door mw. Henny van den Hurk, die deze functie bekleedt sinds 2 april 2020 voor een eerste periode, eindigend in 2024.

Dhr. D.G.H van der Werf
De functie van algemeen lid wordt vervuld door dhr. Douwe van der Werf, die deze functie bekleedt sinds 2 april 2020 voor een eerste periode, eindigend in 2024. 

Dhr. A.F.T.M. van Daalen (afgetreden)
De functie van algemeen lid werd vervuld door dhr. Louis van Daalen. Op 2 april 2020 is hij afgetreden.

Dhr. J. Veerman (afgetreden)
De functie van algemeen lid werd vervuld door dhr. Jan Veerman. Op 2 april 2020 is hij afgetreden.

Pastoraat
Marc Brinkhuis, als diaken van het Aartsbisdom Utrecht werkzaam in de Heilige Lebuinesparochie in Deventer, is voorzitter pastoraat VNB. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor de kerkelijke invulling binnen VNB.

Bij Stichting VNB gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.