Het nieuwe VNB-kantoor op 11 januari officieel geopend

zaterdag 11 januari 2020

Na een drukke verhuisperiode in november en december werd het kantoor VNB in het generalaat van de Fraters van Tilburg officieel geopend met een mooie eucharistieviering. Daarna verrichte burgemeester Theo Weterings de officiële openingshandeling.

Mgr. Woorts, bisschop-referent voor bedevaarten ging voor in de viering die plaatsvond in de sfeervolle kapel van de Fraters.

In zijn preek sloot mgr. Woorts aan bij het motto van de viering ‘naar het heiligdom’. “In Lourdes of welke bedevaartplaats ook begin ik mijn preek het liefst door de aanwezigen aan te spreken met: beste mede-pelgrims. Dat doe ik daarom nu ook hier – beste mede-pelgrims – want datgene wat ons vandaag hier samenbrengt en waartoe hier een nieuw kantoor van de VNB wordt geopend, staat ten dienste van het als mede-pelgrims onderweg zijn… en wel naar Gods heiligdom."
Mgr. Woorts noemde het “een voorrecht als we ons mogen en kunnen inzetten voor bedevaarten, omdat ze zo ontzettend kostbaar zijn voor jong en oud, ziek en gezond, om als mede-pelgrims met elkaar onderweg te zijn, om te zijn bij wat van de Vader is, als zonen en dochters van de vreugde van Gods wil, als leerlingen en vrienden van onze Heer Jezus, als kinderen van zijn en ons aller hemelse moeder Maria."

Na de viering ontving de nieuwe directeur van VNB, dhr Jack van Maaswaal van de bisschop een speciale zegen met als bijzonder cadeau een afbeelding van de icoon die het leven van de heilige Willibrord verbeeldt. “Willibrord was de apostel der Nederlanden, hij is patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en pelgrim omwille van Christus en zijn Evangelie,” aldus mgr. Woorts.

Hierna gingen alle aanwezigen naar het kantoorgedeelte waar de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings het VNB-lint doorknipte waarmee hij het kantoor officieel opende. Mgr. Woorts zegende daarna de kantoorruimtes in.

In de kapel ging het programma verder met drie korte lezingen; José Geerts (vrijwilliger VNB) sprak over de traditionele pelgrim, Wanda Beemsterboer (Stichting Pelgrimage Geweldslachtoffers) ging in op de nieuwe pelgrim en frater Niek Hanckmann behandelde de synergie tussen de Fraters van Tilburg en VNB.

Tot slot volgde een gezellig samenzijn waarbij iedereen volop de gelegenheid had elkaar te ontmoeten en het glas te heffen op het nieuwe jaar én op het nieuwe kantoor van VNB.

Meer inhoud over de inhoud van de preek en de lezingen kunt u vinden op de website van het Aartsbisdom Utrecht. Klik hier.

Stichting VNB
Bij Stichting VNB gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.