**UPDATE 29-05-2020** Standpunt omtrent COVID-19

vrijdag 29 mei 2020

Update 29-05-2020 - 14.30 uur:
Afgelopen week hebben wij na veel wikken en wegen en met pijn in ons hart moeten besluiten de voorgenomen bedevaarten naar Lourdes in 2020 te annuleren. Een beslissing die zwaar valt op VNB als organisatie, maar bovenal een beslissing die al onze medewerkers, vrijwilligers én pelgrims raakt. Pelgrimeren is voor velen van ons een belangrijk onderdeel in ons leven en het niet kunnen pelgrimeren komt daarom hard aan.

COVID-19 heeft ook een enorme druk uitgeoefend op het leven van velen van onze vrijwilligers en pelgrims. Zorgmedewerkers, vrijwilligers in verpleeg- en zorginstanties, maar ook mantelzorgers staan meer dan ooit klaar voor hun medemens en wij zijn als VNB trots deze mensen in onze organisatie te hebben. 

Inmiddels worden de maatregelen aan alle kanten langzaamaan versoepeld. De terrassen gaan komend weekend weer open, scholen starten weer geleidelijk aan op en er komen meer mogelijkheden om met onze naasten bij elkaar te komen. Wellicht komt het daarom als een verrassing dat juist op dit moment is besloten om de pelgrimages naar Lourdes te annuleren. We willen dit daarom graag wat verder aan u toelichten.

Een van de belangrijkste factoren in dit besluit is de onzekerheid die heerst. Deze onzekerheid heeft een plaats binnen vrijwel alle aspecten van het organiseren van een pelgrimage. Allereerst is er de onzekerheid in Lourdes. De maatregelen van de Franse overheid zijn nog altijd van kracht en onduidelijk is nog in hoeverre het Heiligdom opengaat voor bedevaartgroepen en op welk moment. Daarnaast is het voor hotels nog ingewikkeld om te bepalen hoe ze moeten reageren op COVID-19.

Als voorbeeld nemen we de eetzaal binnen een hotel. Een zaal waar normaliter zo’n 100 mensen mogen plaatsnemen, zal nu bijvoorbeeld slechts ruimte bieden voor 40 mensen binnen de ’1,5-meter samenleving’. De zelfde ‘diner-routine’ zal dus 2,5 keer zo lang duren. Dat legt organisatorisch een enorme druk op een hotel. Daarnaast, mag de bediening zomaar aan tafel komen? En hoeveel mensen van één groep mogen er dan gezamenlijk aan tafel plaatsnemen?

Dan is er nog de onzekerheid binnen de verschillende vervoersmaatschappijen. De gevolgen van COVID-19 en de ‘1,5-meter samenleving’ zal een impact hebben op de manier waarop we vliegen. De procedure van het inchecken zal wellicht meer tijd in beslag nemen door extra controles en het is nog onduidelijk of we met 190 mensen in een vliegtuig mogen plaatsnemen. Hetzelfde geldt voor het reizen per bus of trein; met hoeveel mensen mogen we tegelijkertijd plaatsnemen in de verschillende vervoersmiddelen?

De maatregelen hebben daarnaast ook invloed op het prijsbeleid van alle eerder genoemde partijen. Het is onduidelijk of dat per definitie betekent dat de prijzen van vervoer zullen stijgen, of dat maatschappijen juist de prijzen drukken om zo min mogelijk klanten te verliezen.

Al deze onzekerheden maken dat het ook voor u, als vrijwilliger of als pelgrim, moeilijk in te schatten is óf en onder welke voorwaarden u op reis kunt. Organisatorisch legt deze onzekerheid een enorme druk op VNB als bedevaartorganisatie. Lopende contracten met partners en aanbieders worden op de proef gesteld. Een vlucht inkopen voor 190 pelgrims is geen probleem, maar als er blijkt dat er slechts 90 aan boord mogen, wat gaat er dan met de andere 100 pelgrims gebeuren?

Als organisatie zijn we blij dat we gecertificeerd zijn en dat we zijn aangesloten bij SGR en ANVR, zodat we onze pelgrims gerust kunnen stellen met de inmiddels bekende ‘corona-voucher’. De voucher geeft onze pelgrims de zekerheid dat hun reeds betaalde gelden niet verloren zullen gaan. De voucher geeft anderzijds VNB de mogelijkheid om niet in directe financiële nood te geraken als gevolg van het direct terugbetalen van de reeds ontvangen reisgelden.

Deze vouchers mogen wij als bedevaartorganisatie, op moment van schrijven, nog uitgeven tot 1 juni 2020. Op de vouchers die ná 1 juni worden uitgegeven vervalt de eerder genoemde zekerheid voor de pelgrim en de organisatie. Een aantal van uw vouchers kunnen nog onderweg zijn, maar op ál onze vouchers gelden de richtlijnen van ANVR en SGR, omdat deze zijn uitgegeven voor de gestelde datum van 1 juni 2020.  
(Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en brancheorganisatie Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus (ANVR)  beschermen de reisgelden van vakantiegangers voor pakketreizen.)

Dat we nu hebben besloten de lopende bedevaarten naar Lourdes in 2020 te annuleren wil niet zeggen dat we geen bedevaarten naar Lourdes meer zullen uitvoeren in 2020. Het Heiligdom biedt ons de mogelijkheid ook in november en december te pelgrimeren en wij zullen er als VNB alles aan doen deze bedevaarten, wanneer mogelijk en verantwoord, te organiseren. Hiervoor houden we ons altijd aan de op dat moment geldende richtlijnen omtrent COVID-19.

Deze bedevaarten zullen pas op een later moment in dit jaar worden samengesteld, waardoor we snel kunnen reageren op de nieuwste ontwikkelingen binnen ‘het nieuwe normaal’. We hebben een enorm sterk team van medewerkers en vrijwilligers die er alles aan zullen doen om iedereen een betekenisvolle ontmoeting te bieden. Juist nu!

Update 14-05-2020 - 15.30 uur:
Naar aanleiding van de richtlijnen die de regering bekend heeft gemaakt heeft VNB met pijn in het hart moeten besluiten om, aanvullend op ons eerdere besluit, reizen met een vetrekdatum tot 31 augustus 2020 niet uit te voeren. Dit betekent dat de 7-daagse bedevaart naar Lourdes met de TGV is geannuleerd. Deze reis wordt door VNB geannuleerd en voor onze pelgrims gaan wij over tot het uitgeven van de ‘corona-voucher’. Onze pelgrims ontvangen hierover aanvullend bericht.

Op basis van de nieuwe maatregelen welke na 20 mei 2020 van kracht zullen zijn, zullen wij eind mei een besluit nemen over de reizen naar Lourdes in de maanden september en oktober.

Update 22-04-2020 - 13.00 uur:
Maandag 21 april 2020 heeft de regering nieuwe richtlijnen bekend gemaakt ter bestrijding van de effecten van het coronavirus. Op basis van de nieuwe richtlijnen heeft VNB met pijn in het hart moeten besluiten om, aanvullend op ons eerdere besluit, reizen met een vetrekdatum tot 1 augustus 2020 niet meer uit te voeren. Deze reizen worden door VNB geannuleerd en voor onze pelgrims gaan wij over tot het uitgeven van de ‘corona-voucher’. Onze pelgrims ontvangen hierover aanvullend bericht. Op basis van de nieuwe maatregelen welke na 20 mei 2020 van kracht zullen zijn, nemen we een besluit voor de reizen in de maand augustus.
Het werken op kantoor stellen we nog even uit. Tot 1 juni 2020 zullen al onze medewerkers thuiswerken.

Update 30-03-2020 - 14.30 uur:
Zoals u allen weet heeft de regering afgelopen maandag 23 maart nieuwe richtlijnen bekend gemaakt ter bestrijding van de effecten van het Corona-virus. Op basis van de nieuwe richtlijnen heeft VNB jammer genoeg moeten besluiten om, aanvullend op ons eerdere besluit, reizen met een vetrekdatum tot 1 juni 2020 niet meer uit te voeren. Deze reizen worden geannuleerd en voor onze pelgrims gaan wij over tot het uitgeven van de ‘corona-voucher*’. Onze pelgrims ontvangen hierover aanvullend bericht. Hiermee vervalt de betalingsverplichting voor nog openstaande restantbetalingen voor deze reizen.

*Op 25 maart zijn door de SGR nadere uitvoeringsbepalingen uitgegeven met betrekking het ‘corona-voucher’. Wij zijn momenteel deze bepalingen aan het bestuderen en zullen geheel in overeenstemming met de SGR-bepalingen de vouchers te zijner tijd uitgeven. Al onze pelgrims ontvangen deze ‘corona-voucher’ voor aanvang van de geplande reis.

Update 16-03-2020 - 16.00 uur:
De invloed van het coronavirus wordt steeds meer voelbaar voor iedereen. Door heel Europa (en daarbuiten) worden nieuwe maatregelen getroffen in de strijd tegen het virus en deze maatregelen hebben zowel direct, als indirect, invloed op de voorjaarsreizen van VNB. Het verschilt echter van reis tot reis wat de consequenties precies zijn. Voor iedere bestemming geldt dat wij de reisadviezen van het RIVM, ANVR en het Ministerie van Buitenlandse Zaken ter harte nemen. Dat betekent ook dat wij in contact blijven met de verschillende groeps- en reisleiders om te bepalen wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor hun desbetreffende reis. Veel maatregelen, zoals deze nu zijn ingesteld, zijn van kracht tot begin april. Dat betekent dus dat er niet voor iedere reis in het voorjaar een definitief besluit genomen kan worden over het wel of niet laten doorgaan van de reis. Zodra er meer nieuws bekend is, wordt iedereen zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

We begrijpen alle zorg en onzekerheid over de reizen die bij VNB zijn geboekt. We attenderen je erop dat de ANVR-voorwaarden omtrent aan- en restantbetalingen van toepassing blijven op onze reizen. Wij moeten immers de betalingen verrichten aan de vervoersmaatschappijen en hoteliers, dus we hopen op jullie medewerking door de betalingen op tijd aan ons te voldoen. Wanneer een reis alsnog wordt geannuleerd, wordt de reissom volgens de ANVR-voorwaarden terugbetaald en afgehandeld.

Ook als werknemers worden we bij VNB nadrukkelijk getroffen door de huidige ontwikkelingen. Het vraagt enerzijds om een sterk aanpassingsvermogen van onze medewerkers, maar anderzijds ook om geduld. De situatie kan op ieder moment wijzigen en dat maakt dat wij adequaat moeten handelen op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in de adviezen. Maar ook de werkzaamheden en aanwezigheid van onze medewerkers op kantoor is door het virus beïnvloed. Wij streven ernaar de bereikbaarheid van ons kantoor op peil te houden, door ‘in diensten’ de aanwezigheid op kantoor te waarborgen. Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en proberen het contact tijdens het woon- werkverkeer tot een minimum te beperken.

We doen er als organisatie alles aan om iedereen zo goed als mogelijk te woord te staan en te voorzien van de meest actuele informatie. Ondanks deze inzet kan het voorkomen dat de reactietijd wat oploopt. We danken jullie voor het begrip daarvoor tijdens deze uitzonderlijke situatie.

Hieronder staan enkele links naar pagina's met belangrijke informatie om zoveel mogelijk van jullie vragen te kunnen beantwoorden:


Update 09-03-2020 - 14.00 uur:
Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus krijgen we veel vragen van de pelgrims die zich hebben ingeschreven voor een van onze reizen binnen Europa. Veel van onze pelgrims vragen zich af of de reis nog wel doorgaat en wat de mogelijkheden zijn om de reis te annuleren.

Het is ten alle tijde mogelijk een reis te annuleren. Hiervoor worden wel annuleringskosten in rekening gebracht. Wanneer de reis op een later tijdstip door VNB alsnog wordt geannuleerd door een negatief reisadvies, is het helaas niet mogelijk deze kosten met terugwerkende kracht te verhalen op de reisorganisatie. Op het moment dat er een negatief reisadvies wordt afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, kan een reis kosteloos worden geannuleerd. Dat geldt echter alleen wanneer het negatieve reisadvies op het moment van vertrek van de reis van toepassing is. 

Wanneer wij genoodzaakt zijn een reis te annuleren, zal dit direct worden gecommuniceerd met de pelgrims. In enkele gevallen zal het mogelijk zijn de reis uit te voeren met een kleine aanpassing in het programma. Hierover zullen wij ook altijd in contact staat met onze contactpersonen in het hele land.

Het is erg lastig om te voorspellen hoe het virus zich verder zal ontwikkelen. Het is daarom erg lastig om nu al te bepalen wat er zal gebeuren met de reizen die in een later stadium staan gepland. Je kunt van ons verwachten dat we de situatie nauwlettend in de gaten blijven houden, in samenspraak met het RIVM, ANVR en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken uitdraagt, zal voor ons ten alle tijden leidend zijn in onze keuzes.

Update 05-03-2020:
Op 27 februari werd in Nederland de eerste patiënt met het coronavirus gevonden. In andere landen, binnen en buiten Europa, dook het virus eerder al op. Inmiddels loopt het aantal besmettingen in binnen- en buitenland verder op.

Op dit moment is voor geen van de gebieden waar VNB op zeer korte termijn met een van haar reizen naartoe gaat een negatief reisadvies afgegeven. Dat betekent niet dat we de situatie niet in de gaten houden. De situatie kan immers van dag tot dag veranderen. Voor de groepen die op de middellange termijn naar een risicogebied afreizen zijn we bezig met het onderzoeken van alternatieven, zodat we snel kunnen schakelen in geval van een negatief reisadvies. We blijven daarom in contact met onze contactpersonen van de verschillende groepen die op (korte) termijn met VNB op reis gaan. Op het moment dat de reisadviezen en de situatie veranderen, zal hier adequaat op worden gereageerd in overleg met de groepsleiders.

Voor VNB blijft gelden dat we de situatie nauwlettend in de gaten houden en in contact blijven met het ANVR, het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de actuele reisadviezen. We zullen deze adviezen ter harte nemen om de beste omstandigheden voor jullie, onze pelgrims, te waarborgen.

Update 25-02-2020:
Het coronavirus heeft niet meer alleen gevolgen voor reizen naar China. Ook in andere landen – b.v. Italië – worden maatregelen genomen door overheden. Dit kan gevolgen hebben voor de reis die je zelf met VNB zult maken. 

Het kan voor ons noodzakelijk zijn de reis aan te passen als de pakketreis deels niet uitgevoerd kan worden ten gevolge van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Hierover zullen wij t.z.t. in overleg treden met onze groepsleiders om, indien noodzakelijk, te komen tot geschikte alternatieven.

De situatie richt zich nu voornamelijk op Italië, maar ook voor overige bestemmingen houden we de situatie uiteraard nauwlettend in de gaten. We blijven in continue overleg met het ANVR en volgen daarnaast het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Stichting VNB
Bij Stichting VNB gebruiken we cookies om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.